menu

Informacja o Administra­torze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem/am w formularzu w celu nawiązania ze mną kontaktu mailowego i obsługi mojego zapytania, wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.bierzyk.pl, przez Administratora, osoby działające z upoważnienia Administratora lub przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Przyjmuję do wiadomości, że:
  • Administratorem moich danych osobowych jest Marcin Bierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEON Marcin Bierzyński z siedzibą w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 133/9 91-845 Łódź,
  • przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania, poprawienia, aktualizacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych i cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych,
  • dane zostaną usunięte przez Administratora najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania,
  • przysługuje mi prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz skargi do organu nadzoru,
  • podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit „a” i „b” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO),
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia nawiązanie kontaktu.
© 2020 bierzyk.pl
Do góry